Odbor IKT

Odbor informačno-komunikačných technológií

Vedúci odboru:Ing. Peter Vaník
Telefón:051/70 81 197
E-mail:it@psk.sk
Adresa:Odbor informačno-komunikačných technológií
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov


Oddelenia Odboru informačno-komunikačných technológií

Aktuálne

Súvisiace odkazy

Publikované: 9. 11. 2022

Aktualizované: 28. 11. 2023