Organizačná štruktúra PSK

Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Prešovského samosprávneho kraja

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva PSK, predsedu PSK a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom.

Tvoria ho zamestnanci Prešovského samosprávneho kraja.

Organizačná štruktúra Úradu PSK

Organizačný poriadok Úradu PSK je vnútornou normou, ktorá určuje vnútornú organizáciu úradu, počet zamestnancov a skladbu ich pracovných funkcií. Úrad sa vnútorne člení na odbory, oddelenia a na útvary, ktoré majú osobitné postavenie.  

Toto členenie schematický znázorňuje Organizačná štruktúra Úradu PSK. 

Organizačná štruktúra Úradu PSK účinná od 1.7.2024
ORGANIZAČNÁ štruktúra Úradu PSK 2024 účinná od 1.7.2024

Ďalšie odkazy

Publikované: 9. 3. 2023

Aktualizované: 3. 7. 2024