Odbor školstva

Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja

Vedúci odboru: PaedDr. Ján Furman 
Telefón:051/ 70 81 702
E-mail:skolstvo@psk.sk
Adresa:Odbor školstva
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Aktuálne 

Aktuálne zo školstva

KamPO zakladnej skole
Národný projekt Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK

Publikované: 2. 6. 2022

Aktualizované: 7. 6. 2024