Kancelária riaditeľa úradu PSK

Kancelária riaditeľa úradu PSK

Telefón:

E-mail:

Adresa:

051/ 70 81 173, 172

riaditel@psk.sk

Kancelária riaditeľa úradu
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Činnosť kancelárie riadi riaditeľ Úradu PSK  a v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa Úradu PSK.  

Oddelenia kancelárie riaditeľa úradu

Publikované: 31. 8. 2022

Aktualizované: 13. 3. 2023