Odbor projektového riadenia

Odbor projektového riadenia Prešovského samosprávneho kraja

Vedúci odboru:JUDr. Ján Kocák
Telefón:051/7081 572 (sekretariát)
E-mail:projektoveriadenie@psk.sk
Adresa:Odbor projektového riadenia
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Oddelenia Odboru projektového riadenia

Aktuálne 

Poskytovanie dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v súlade s VZN PSK č. 98/2023 v platnom znení

Výzva Participatívny rozpočet 2024 - SMS hlasovanie - od 18. marca do 31.3.2024

Ďalšie odkazy

Publikované: 9. 9. 2022

Aktualizované: 28. 5. 2024