Technické informácie

Technické informácie pre správne používanie portálu elektronických služieb PSK

Pred samotným  používaním  elektronických služieb na portáli Prešovského samosprávneho kraja (PSK) je potrebné zabezpečiť  následovné technické požiadavky pre správnu funkčnosť jednotlivých elektronických služieb.

Technické požiadavky pre prácu s elektronickými službami

Pre správne zobrazenie a používanie portálu Elektronické služby  (e-služby) Prešovského samosprávneho kraja (PSK) je potrebné nastaviť alebo zabezpečiť následovné:

 1. Osobný počítač s pripojením na internet.
 2. Internetový prehliadač – použiť podporované prehliadače a niektorú z uvedených verzií:
  • Google Chrome
  • Firefox
 3. Nastavenia internetového prehliadača  – v danom interenetovom prehliadači je potrebné zapnúť(povoliť používanie)
  • javascriptov
  • cookies
  • kaskárových štýlov (css)
 4. Elektronický občianský preukaz (eID karta) s definovaným BOK kódom – Vybavte si nový občiansky preukaz s elektronickým čipom, tzv. eID kartu, ku ktorému si vyžiadajte aj zaručený elektronický podpis (ZEP). Viac informácii o eID kartách nájdete na portáli www.slovensko.sk . V časti najčastejšie otázky a odpovede pre používateľov eID kariet nájdete užitočné informácie o ich výhodách a používaní.  Čitajte viac o eIDkarte. Bližšie informácie o jednotlivých platformách a inštalovaní softvéru pre eIDkartu nájdete na odkaze https://eidas.minv.sk/TCTokenService/download/ .
 5. Bezpečnostný kód (BOK) – Pri preberaní elektronického občianského preukazu je potrebné požiadať o vydanie a aktivovanie bezpečnostného kódu (BOK). BOK je možné vyžiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru.
 6. Čítačka čipových kariet – Pre využitie eID karty potrebujete mať k dispozícii čítačku čipových kariet. Čítačku kariet je možné získať pri vybavení občianskeho preukazu s elektronickým čipom – eID karty (týchto čítačiek kariet je limitovaný počet), prípadne môžete si ju kúpiť v špecializovaných obchodoch ako voľne dostupný tovar. Pri zakúpení čítačky kariet je dôležité, aby spĺňala technické parametre, ktoré sú detailne popísane v príručke pre používateľov na stránke https://eidas.minv.sk/TCTokenService/download/ .
 7. Inštalácia softvéru (eID klient) – softvér je určený pre vlastníkov eID kariet. Pomáha pri vašej identifikácii v elektronickom svete – jednoducho povedané, pomáha overiť vašu „elektronickú totožnosť“. Najnovšia verzia eID klienta je 1.9.0 je dostupná na stránke www.slovensko.sk . Na tejto stránke nájdete na stiahnutie aj detailnú používateľskú príručku , ktorá obsahuje obrazového sprievodcu (tzv. printscreeny) a pomôže vám ľahšie sa orientovať pri inštalácii a následnom používaní eID karty a eID klienta.
 8. Elektronický podpis (ZEP) – Niektoré elektronické podania musia byť pred odoslaním z portálu elektronických služieb PSK  podpísaná zaručeným elektronickým podpisom – ZEP-om,  teda „elektronicky podpísané“. ZEP je v elektronickom svete ekvivalentom vlastnoručného podpisu. Na vytvorenie ZEP-u je potrebné vlastniť tzv. „kvalifikovaný certifikát“ a aplikáciu na jeho vytvorenie. Certifikát je možné získať v rámci vydania občianskeho preukazu s elektronickým čipom – eID karty alebo od niektorej certifikačnej autority na území SR. Pri vybavovaní eID karty žiadajte teda ZEP.
 9. Inštalácia softéru na vytvorenie ZEPu (Aplikácia D.Signer/XAdES) – Do svojho počítača si nainštalujte program, prostredníctvom ktorého si vytvoríte svoj ZEP podpis. Program si môžete stiahnuť zdarma na portáli www.slovensko.sk, v časti na stiahnutie pod názvom alebo priamo z tohto odkazu Aplikácia D.Signer/XAdES.
 10. Aplikácia XZep Signer – slúži na podpisovanie samostatných príloh vo formáte .pdf. Podmienkou úspešnej inštalácie aplikácie XZep Signer je mať naištalovanú najnovšiu aplikáciu D.Signer/Xades. Na otváranie príloh podpísaných aplikáciou XZep Signer je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu D.Viewer (súčasť balíčka D.Signer/Xades). Aplikácia XZep Signer sa dá využiť pri komunikácii s inštitúciami, v prípadoch keď je potrebné dokumenty alebo prílohy zaslať podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Užívateľ na využitie aplikácie XZep Signer musí disponovať kvalifikovaným certifikátom (napr. na eID karte). Aplikácia funguje neviazane na služby portálu. Stiahnúť si ju môžete z totho odkazu https://eidas.minv.sk/TCTokenService/download/XZep_Signer.zip
 11. Zriadenie vlastnej elektronickej schránky (eDesk) –  Ako občan alebo podnikateľ máte na portáli www.slovensko.sk zriadenú svoju elektronickú schránku, tzv. eDesk. Na to, aby ste ju mohli plnohodnotne využívať, musíte si ju po prihlásení „aktivovať na doručovanie“. Inak vám do nej nebudeme môcť doručovať odpovede na vaše žiadosti. Aktiváciu vašej schránky na doručovanie urobíte po prvom prihlásení sa do nej, a to vyplnením a odoslaním elektronického formuláru „Žiadosť o aktiváciu schránky na doručovanie“.

Po splnení uvedených technických požiadaviek môžete plne využívať elektronické služby Prešovského samosprávneho kraja.

Publikované: 18. 2. 2016

Aktualizované: 16. 2. 2024