Zastupiteľstvo

Predseda a poslanci Zastupiteľstva PSK

Zverejnenie informácií o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Termíny zasadnutí zastupiteľstva

Zverejnenie termínov a programu zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Uznesenia a návrhy

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Dochádzka poslancov na zasadnutia zastupiteľstva

Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutiach Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Hlasovanie poslancov zo zasadnutí zastupiteľstva

Informácie o hlasovaní poslancov zo zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Zápisnice zastupiteľstva

Zverejnenie zápisníc zo zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Publikované: 9. 2. 2016

Aktualizované: 5. 12. 2023