Zdravotníctvo

Zdravotné obvody – Kto je môj lekár?

Rajonizácia – zverejnenie zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov v Prešovskom kraji.

Zdravotnícke zariadenia (nemocnice a polikliniky)

Zverejnenie zoznamu zdravotníckych zariadení v Prešovskom kraji s možnosťou vyhľadávania a triedenia.

Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Služba umožňuje občanovi požiadať elektronicky o určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v Prešovskom samosprávnom kraji.

Ambulantná pohotovostná služba (APS)

Zverejnenie zoznamu zariadení ambulantnej pohotovostnej služby (lekárskej služby prvej pomoci) v Prešovskom kraji.

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Informácie o lekárňach a výdajňach zdravotníckych pomôcok v Prešovskom kraji. Zoznam a detailné zobrazenie údajov o zariadení vrátane zobrazenia na mape.

Lekárenská pohotovosť – lekárne (LPS)

Zverejnenie informácií o pohotovostných službách lekární (lekárenskej pohotovostnej službe – LPS) na území Prešovského kraja.

Povolenie prevádzky – zdravotnícke zariadenia

Služba pre elektronické podanie žiadosti o povolenie prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na území Prešovského samosprávneho kraja.

Ordinačné hodiny ambulancie – schvaľovanie

Žiadosť o zmenu ordinačných hodín. Služba umožňuje požiadať Prešovský samosprávny kraj o schválenie ordinačných hodín pre zdravotnícke zariadenia a ústavné zdravotnícke zariadenia na území Prešovského kraja.

Povolenie činnosti verejnej lekárne

Služba umožňuje elektronicky požiadať o vydanie/ zmenu/ pozastavenie/ zrušenie povolenia na prevádzkovanie lekárne, pobočky alebo výdajne zdravotníckych pomôcok v Prešovskom kraji.

Lekárne – prevádzkový čas – schvaľovanie

Služba umožňuje prevádzkovateľovi lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok na území Prešovského kraja elektronicky požiadať o schválenie prevádzkového času.

Oznamy štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)

Informovanosť o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z obehu alebo z prevádzky.

Publikované: 9. 2. 2016

Aktualizované: 10. 1. 2024