Školstvo a šport

Prijímacie konanie na SŠ – voľné miesta

Voľné miesta po prijímacom konaní na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Výchova a vzdelanie

Informácie z oblasti výchovy a vzdelávania na stredných školách a v zariadeniach, ktoré má vo svojej pôsobnosti Prešovský samosprávny kraj.

Dotácie pre podporu mládeže

Poskytovanie dotácií pre podporu mládeže z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v zmysle VZN 15/2008 a aktuálnej výzvy.

Dotácie na šport

Poskytovanie dotácií na šport z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v zmysle VZN PSK 78/2019 a aktuálnej výzvy.

Publikované: 9. 2. 2016

Aktualizované: 15. 1. 2024