Životné prostredie

Informovanie o životnom prostredí

Zverejnenie informácií o životnom prostredí. Informácie o životnom prostredí v zmysle kompetencií PSK, vydávanie stanovísk EIA a SEA.
Služba poskytuje možnosť získať ďalšie informácie prostredníctvom elektronickej žiadosti.

Publikované: 9. 2. 2016

Aktualizované: 10. 1. 2024