Kultúra

Dotácie na kultúru

Prešovský samosprávny kraj poskytuje dotáciu z vlastných príjmov v oblasti kultúry na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt. Prostredníctvom tejto služby je možné elektronicky požiadať o poskytnutie dotácie.

Dotácie na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok

Prešovský samosprávny kraj poskytuje dotáciu z vlastných príjmov v oblasti kultúry na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok v Prešovskom kraji. Prostredníctvom tejto služby je možné elektronicky požiadať o poskytnutie dotácie.

Publikované: 9. 2. 2016

Aktualizované: 15. 1. 2024