Dotácie predsedu PSK

Dotácie predsedu z vlastných príjmov PSK

Prešovský samosprávny kraj poskytuje dotácie z vlastných príjmov na všestranný rozvoj územia PSK a na podporu

  • všeobecne prospešných služieb,
  • všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.

V rámci dotačnej schémy definovanej všeobecne záväznym nariadením je zvyčajne každoročne vyhlasovaná výzva na poskytnutie dotácie – Výzva predsedu PSK.

Vyhlásené výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Výzva na rok 2024

Výzva predsedu PSK bola vyhlásená dňa 02.01.2024 v súlade s VZN PSK č. 98/2023 – termín podávania žiadostí do 19.2.2024

Výzva na rok 2023

Výzva predsedu PSK bola vyhlásená dňa 13.2.2023 v súlade s VZN PSK č. 98/2023 – termín podávania žiadostí do 31.3.2023.

Výzva na rok 2022

Výzva predsedu PSK bola vyhlásená 6.12.2021 v súlade s VZN PSK š. 78/2019 v platnom znení.

Výzva na rok 2021

Výzva predsedu PSK bola vyhlásená 15.12.2020 v súlade s VZN PSK š. 78/2019 v platnom znení.

Výzva na rok 2020

Výzva predsedu PSK bola vyhlásená v súlade s VZN PSK š. 78/2019.

Výzva na rok 2019

Výzva predsedu PSK  – výzva je ukončená z dôvodu vyčerpania alokácie  ku dňu 31.5.2019)

Výzva na rok 2018

Znenie Výzvy PSK na rok 2018

Výzva na rok 2017

Výzva predsedu PSK nebola vyhlásená.

Výzva na rok 2016

Výzva predsedu PSK bola vyhlásená v rámci dotačnej schémy 2016 – ukončená 30.04.2016.

Výzva na rok 2015

Výzva predsedu PSK nebola vyhlásená  Výzva predsedu PSK pre poskytnutie dotácií. 

Výzva na rok 2014

Výzva predsedu PSK bola vyhlásená v rámci dotačnej schémy na rok 2014 –  Výzva predsedu PSK (ukončená 13. 05. 2014).

Výzva na rok 2013

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu PSK,  (ukončená 31. 07. 2013).

Výzva na rok 2012

Výzva predsedu PSK bola vyhlásená v rámci dotačnej schémy na rok 2012 – ukončená 30. 09. 2012.

Výzva v rokoch 2010 – 2011

Prešovský samosprávny kraj nevypísal žiadne dotačné schémy na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 15/2008, a to z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.

Výzva na rok 2009

Výzva predsedu PSK bola vyhlásená v rámci dotačnej schémy na rok 2009.

Výzvy 2004 – 2008

Od roku 2004 (do roku 2008) boli vyhlasované výzvy a následne poskytované dotácie v rámci NEFO fondu.

Publikované: 23. 9. 2021

Aktualizované: 14. 5. 2024