Mikroprojekty KER os 1 - 1. výzva

Mikroprojekty (prioritná os 1) v partnerstve Združenie Karpatský euroregión, Poľsko a Prešovský samosprávny kraj

 

Mikroprojekty (prioritná os 1) Združenie Karpatský euroregión, Poľsko a PSK – 1. výzva
P. č. Číslo mikroprojektu Názov mikroprojektu Žiadateľ Partner EFRR
SK partner*
1 INT/EK/PO/1/I/A/0090 Koňare  (PDF, 207 kB) Parkúr team Slavoj Prešov o.z. Jezdiecky klub sportowy „POGÓRZE“ 49 865,33 €
2 INT/EK/PO/1/I/B/0070 Spoločné dedičstvo: slovensko – poľské pohraničie v dobe bronzovej  (PDF, 215 kB) Prešovská univerzita v Prešove Uniwersytet Rzeszowski
 
 43 931,91 €
3 INT/EK/PO/1/I/B/0056 Tradície a remeslá ukryté v dreve – Poľsko – slovenská etnografická cesta  (PDF, 219 kB) Obec Malá Domaša Caritas Diecezji Rzeszowskiej – Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny w Myczkowcach

45 163,50  €

4 INT/EK/PO/1/I/A/0040 Slovensko-poľské potulky za 2. svetovou vojnou  (PDF, 220 kB) Obec Kalinov Gmina Komańcza 44 003,87 € 
5 INT/EK/PO/1/I/A/0040 Obnova turistickej infraštruktúry okresu Medzilaborce  (PDF, 216 kB) Regionálne rozvojové združenie Laborec, o.z. Ludowy Klub Sportowy „SANOVIA“ w Lesku 47 547,52 €
6 INT/EK/PO/1/I/A/0087 Tématický poľsko – slovenský park oddychu  (PDF, 210 kB) Obec Červená Voda Miasto i Gmina Sieniawa   49 974,90 €
7 INT/EK/PO/1/I/A/0020 Čertižné – rozvoj turistickej infraštruktúry  (PDF, 220 kB) Obec Čertižné Gmina Jaślisk 42 964,56 €
8 INT/EK/PO/1/I/B/0074 História miest v novodobom dizajne  (PDF, 220 kB) Mesto Prešov Gmina Miasto Krosno  49 053,75 €
9 INT/EK/PO/1/I/B/0013 Svidník-Zagórz v aplikácii  (PDF, 216 kB) Dukla Destination n.o. Gmina Zagórz  58 600,27 €
10 INT/EK/KAR/1/I/B/0088 Mystika Karpatských Miest – Vytvorenie Turistického Produktu Karpatských Miest na základe prírodného a kultúrneho dedičstva mesta Jaroslav  (PDF, 220 kB) Mesto Svidník Gmina Miejska Jarosław  16 644,35 €
11 INT/EK/KAR/1/I/B/0062 Spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo v povodí Wisłoka a Ondavy  (PDF, 220 kB) Združenie obcí pod
hradom Čičva
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" 39 945,74 €
12 INT/EK/KAR/1/I/B/0009 Cestou ikon zo Sanoku do Humenného  (PDF, 213 kB) Mesto Humenné Gmina Miasta Sanoka   28 460,60 €
13 INT/EK/KAR/1/I/B/0085 Spája nás tanec  (PDF, 216 kB) Mestský dom kultúry Młodzieżowy Dom Kultury 39 113,20 €
14 INT/EK/KAR/1/I/B/0058 Poľsko-slovenské cestovanie v čase  (PDF, 221 kB) Mesto Medzilaborce Gmina Zagórz  36 906,15 €
15 INT/EK/KAR/1/I/B/0023 Spoločne podporujeme regionálne dedičstvo (PDF, 213 kB) Miasto Giraltovce Gmina Ustrzyki Dolne  39 472,85 €
16 INT/EK/KAR/1/I/B/0060 Prírodné a kultúrne dedičstvo – značka poľsko-slovenského pohraničia  (PDF, 221 kB) Obec Demjata Gmina Zarszyn  45 562,54 €
17 INT/EK/KAR/1/I/B/0084 Cez kopec k susedovi  (PDF, 220 kB) Obec Vyšná Pisaná Gmina Dukla  6 118,26 €
18 INT/EK/KAR/1/I/B/0039 Do Karpát – do inej klímy. Cezhraničná turistická ponuka Jasło – Humenné  (PDF, 240 kB) Mesto Humenné Miasto Jasło  22 193,87 €
19 INT/EK/KAR/1/I/B/0067 Spojme hory a kultúru  (PDF, 221 kB) Miasto Giraltovce Powiat Bieszczadzki  13 219,30 €
20 INT/EK/KAR/1/I/B/0051 História známa i neznáma – pamätník I. svetovej vojny poľskoslovenského pohraničia  (PDF, 213 kB) Obec Nižná Polianka Gmina Sękowa  24 046,50 €
21 INT/EK/KAR/1/I/B/0017 Karpatský plenér dreveného umenia  (PDF, 212 kB) Mesto Stropkov Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie  4 596,01 €
22 INT/EK/KAR/1/I/B/0016 Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklotrasy  (PDF, 225 kB) Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou Nadleśnictwo Rymanów 43 869,81 €

Vysvetlivky:

A – individuálny mikroprojekt

B – spoločný mikroprojekt

* suma EFRR zo žiadosti o poskytnutie FP pre mikroprojekt 

Publikované: 21. 9. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023