Cezhraničné programy

Subjekty z prešovského kraja majú možnosť z hľadiska územnej oprávnenosti čerpať zdroje EÚ z dvoch programov cezhraničnej spolupráce:

Aktuálne informácie k výzvam

 

Publikované: 12. 11. 2020

Aktualizované: 2. 7. 2024