Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko 2021 - 2027

Program Interreg Poľsko - Slovensko spolufinancovaný Európskou úniou

Polish  Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 –  w języku polskim

Wersja słowacka (SK)

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Informácie o programe

Dňa 26. septembra 2022 schválila Európska komisia (EK) Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko na roky 2021-2027!

Načítavanie obsahu…

Aktuálne výzvy  – SK a PL

Aktuálne výzvy – malé projekty

Nenašli sa žiadne výsledky

 

Publikované: 23. 1. 2023

Aktualizované: 9. 7. 2024