Program HUSKROUA - ENI 2014 - 2020

Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina ENI (HUSKROUA – ENI 2014-2020)

V roku 2014 sa Nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) zmenil na Nástroj európskeho susedstva (ENI), s celkovou hodnotou viac než 15 miliárd € v programovom období 2014 – 2020.
Cieľom programu je zintenzívnenie spolupráce medzi regiónmi Zakarpatia, Ivano-Frankovskou a Černivetskou oblasťami s oprávnenými územiami členských štátov EÚ.
Bližšie informácie o programe sa dozviete na uvedenom odkaze – O programe.

Kontakt 

Dňa 4.7.2018 sa zriadila pobočka the Branch Office ENI v PSK, zriadenie a prevádzka regionálneho zastúpenia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina nástroja európskeho susedstva 2014-2020.

Hlavnou úlohou je informovať potencionálnych uchádzačov z prihraničných regiónov PSK Slovenskej republiky o aktivitách plánovaných v rámci Programu, ako sú výzvy na podávanie projektov, semináre, školenia, infodni a pod. Regionálne zastúpenie poskytuje informácie všetkým potencionálnym uchádzačom a ostatným aktérom zaujímajúcich sa o cezhraničnú spoluprácu bez rozdielu a bezodplatne. Informácie sa poskytujú priebežne telefonicky, emailom alebo formou osobných konzultácií.

Dokumenty programu

Základné dokumenty v rámci programu HUSKROUA – ENI na stiahnutie:

Výzvy v rámci Programu HUSKROUA ENI 2014 – 2020

Zverejnené, avšak neuaktuálne výzvy budú zverejné v archíve výziev.

Aktuálne informácie

Publikované: 18. 1. 2021

Aktualizované: 7. 6. 2024