Program INTERREG NEXT HUSKROUA 2021 - 2027

Nové programové obdobie 2021-2027 pre program cezhraničnej spolupráce medzi krajinami Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Ukrajina.

V novom programovom období 2021-2027 program cezhraničnej spolupráce ENI HUSKROUA mení názov na INTERREG NEXT HUSKROUA. V programe je vyčlenených 66 miliónov EUR z finančných prostriedkov EÚ zo zdrojov NDICI (Nástroj susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce), ako aj zo zdrojov ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja). Program NEXT je štruktúrovaný podľa troch priorít.

Ak máte záujem o konzultáciu, kontaktujte Branch office na 051/7081 545 alebo mailom na natalia.balanikova@psk.sk.

Program je spolufinancovaný Európskou úniou. Viac informácií o programe nájdete na oficiálnej stránke programu.

Mapa zúčastnených krajín a regiónov v programe New Interreg Programme between Hungary, Slovakia, Romania and Ukraine

Publikované: 21. 12. 2022

Aktualizované: 7. 6. 2024