Sledovanie vybavenia sťažností

Centrálna evidencia vybavovania sťažností na Úrade PSK

Prehľad evidencia a stavu vybavenia jednotlivých sťažností na Úrade PSK: 

Publikované: 13. 9. 2022

Aktualizované: 30. 1. 2024