Vybavovanie sťažností PSK - 1. polrok 2023

Centrálna evidencia vybavovania sťažností za 1. polrok 2023

Prešovský samosprávny kraj, Útvar hlavného kontrolóra.

P. č. Dátum
doručenia sťažnosti
Predmet sťažnostiObsah sťažnostiSťažnosť vybavujeDátum pridelenia na vybavenieStav vybavenia sťažnosti
1.27.12.2022 09.01.2023Žiadosť o prešetrenie porušovania zákonov a kontrolu pracovných činností pedagogických asistentiek na škole. žiadosť o prešetrenie pracovných činností a kvalitu vykonávania prác asistentkami školy žiadosť o kontrolu pracovných zmlúv a kritérií prijímania asistentiek na jednotlivé školyodbor školstva09.01.2023opodstatnená   neopodstatnená
2.28.12.2022 09.01.2023Sťažnosť na riaditeľa ZPB v Bardejovepresúvanie peňažných prostriedkov z účtov klientov na účty vedúcich / riadiacich pracovníkov a ponižovanie klientov v ZPB MPSVaR SR Inšpekcia v sociálnych službách 12.01.2023vecne nepríslušná- odstúpená
3.20.01.2023 doplnená 31.01.2023Šikanózne správanie na pracoviskuprijatie opatrení smerujúcich k odstráneniu šikanózneho správania na pracovisku v zriaďovateľskej pôsobnosti PSKodbor kultúry07.03.2023v riešení
4.10.02.2023Nový cestovný grafikon autobusového spojeniažiadosť o vysvetlenie a zjednanie náprav k presunu ranného autobusového spojenia na trase Snina – Pčoliné z času 6:05 hod. na čas 05:55 hod. odbor dopravy20.02.2023neopodstatnená
5.10.2.2023Výber poplatku na dermatovenerologickej ambulancii v Bardejovevyberanie poplatku v dermatovenerologickej ambulancii pri kontrolnom vyšetrení sťažovateľaodbor zdravotníctva20.02.2023neopodstatnená
6.21.02.2023Neposkytnutie zdravotnej starostlivostiodmietnutie poskytnúť zdravotnú starostlivosť sťažovateľke v kardiologickej ambulancii v Prešoveodbor zdravotníctva23.02.2023neopodstatnená
7.18.4.2023vyberanie poplatkov za zdravotnú starostlivosť
a zmena poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
vyberanie poplatkov za zdravotnú starostlivosť na gynekologickej ambulancii v Poprade
a zmena poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
odbor zdravotníctva20.4.2023v riešení
8.23.6.2023prešetrenie kompetencie platby vo výške 25 €prešetrenie kompetencie platby vo výške 25 €odbor zdravotníctva28.6.2023opodstatnená

Publikované: 25. 9. 2023

Aktualizované: 16. 1. 2024