Vybavovanie sťažností PSK - 2. polrok 2022

Centrálna evidencia vybavovania sťažností za 2. polrok 2022

Prešovský samosprávny kraj, Útvar hlavného kontrolóra

P. č. Dátum
doručenia sťažnosti
Predmet sťažnostiObsah sťažnostiSťažnosť vybavujeDátum pridelenia na vybavenieStav vybavenia sťažnosti
1. 07.07.2022arogantné správanie lekáraneposkytnutie adekvátnej pomoci sťažovateľoviodbor zdravotníctva11.7.2022sťažnosť neopodstatnená
2.12.07.2022znehodnotenie pozemku výstavbou cesty realizovanie „nezákonnej“ stavby, na pozemku, ktorého je sťažovateľ vlastníkomodbor dopravy14.07.2022sťažnosť odstúpená na SÚC PSK
sťažnosť opodstatnená, navrhnuté riešenie 
3.20.07.2022vydanie ospravedlnenia žiakom ZŠ všeobecným lekárom neopodstatnené vystavenie ospravedlnenia deťom z dôvodu choroby odbor zdravotníctva20.07.2022sťažnosť neopodstatnená
4.26.07.2022vyradenie sťažovateľa z evidencie ZS bez udania dôvoduvyradenie sťažovateľa z evidencie ZS bez udania dôvoduodbor zdravotníctva01.08.2022sťažnosť neopodstatnená
5.22.08.2022neošetrenie sťažovateľasťažovateľ nebol ošetrený v deň, na ktorý bol objednaný na ošetrenieodbor zdravotníctva05.09.2022sťažnosť neopodstatnená
6. 24.08.2022sťažnosť na Domov sociálnych služieb neumožnenie sťažovateľa ísť na prechádzku s pacientkou DSSodbor sociálnych vecí a rodiny05.09.2022sťažnosť neopodstatnená
7.06.09.2022konanie riaditeľa školy nepravdivé obvinenie sťažovateľa riaditeľom školyodbor školstva07.09.2022sťažnosť neopodstatnená
8. 26.09.2022sťažnosť na očného lekára v Bardejovenevhodné, arogantné správanie očného lekára voči pacientom a nedodržiavanie ordinačných hodínodbor zdravotníctva28.09.2022sťažnosť opodstatnená. Je potrebné prijať opatrenia na odstránenie ich nedostatkov a správu o ich splnení zaslať na odbor zdravotníctva v stanovenom termíne.
9. 26.09.2022zdieľanie informácií ambulanciou všeobecného lekáraposkytnutie informácií o zdravotnom stave sťažovateľa  všeobecným lekárom policajnému zboru odbor zdravotníctva28.09.2022sťažnosť neopodstatnená
10.04.10.2022sťažnosť na Schneider lekáreň a zdravotné stredisko Dubník Prešovzdravotné stredisko Dubník, zúžilo výber liekov na e-recept len na Schneider lekáreň sídliacu v zdravotnom strediskuodbor zdravotníctva05.10.2022sťažnosť odložená 
11.05.10.2022nájom prenajímanie priestorov odbor majetku a investícií19.10.2022sťažnosť opodstatnená
12.17.10.2022prešetrenie lekárskej správyprešetrenie správnosti vystavenej  lekárskej správy lekárom chirurgickej ambulancieodbor zdravotníctva19.10.2022sťažnosť odložená
13.25.10.2022prístup a správanie lekáranevhodné správanie a prístup lekára k pacientom, k sťažovateľoviodbor zdravotníctva26.10.2022sťažnosť z časti neopodstatnená a zároveň odstúpená na vecne príslušný orgán verejnej správy. 
14.23.11.2022správanie ošetrujúceho lekára a zdravotnej sestrynepredpísanie liekov a neposkytnutie zdravotnej starostlivosti sťažovateľovi, odmietnutie vyradiť sťažovateľa z evidencie pacientovodbor zdravotníctva23.11.2022sťažnosť neopodstatnená
15.30.11.2022prekročenie právomocí vedením – riaditeľom školyústne vyjadrenia riaditeľa školy k stužkovej slávností. Svojim konaním sa prekročili kompetencie vedenia školy voči študentom a ich rodičom.odbor školstva05.12.2022v riešení
16.08.12.2022neposkytnutie zdravotnej starostlivostiodmietnutie poskytnúť zdravotnú starostlivosť synovi s aktuálne vzniknutou bolesťou zuba, napriek telefonickému objednaniu saodbor zdravotníctva13.12.2022sťažnosť neopodstatnená

Publikované: 25. 9. 2023

Aktualizované: 30. 1. 2024