Vybavovanie sťažností PSK - 1. polrok 2022

Centrálna evidencia vybavovania sťažností za 1. polrok 2022

Prešovský samosprávny kraj, Útvar hlavného kontrolóra

P. č. Dátum
doručenia sťažnosti
Predmet sťažnostiObsah sťažnostiSťažnosť vybavujeDátum pridelenia na vybavenieStav vybavenia sťažnosti
1.10.01.2022odmietnutie zdravotnej starostlivostiodmietnutie zdravotnej starostlivosti z dôvodu, že sťažovateľ nemal doklad o vykonaní Ag testu na Covid -19odbor zdravotníctva13.01.2022neopodstatnená
2.11.01.2022nezastavenie vodičov na zastávke SADopakované nezastavenie vodičov na vyhradenom mieste pre autobusy SAD, a..s.odbor dopravy11.01.2022opodstatnená
3.11.02.2022neoprávnený poplatok poplatok za výber všeobecného lekára odbor zdravotníctva14.02.2022neopodstatnená
4.17.02.2022neposkytnutie zdravotnej starostlivosti neposkytnutie a zanedbanie primárnej zdravotnej starostlivosti všeobecným lekárom odbor zdravotníctva21.02.2022neopodstatnená
5.01.03.2022nevhodné správanie zdravotnej sestryzdravotná sestra volala na ošetrenie ľudí, ktorí prišli do ambulancie neskôr ako sťažovateľ. týmto právaním ignorovala jeho prítomnosťodbor zdravotníctva02.03.2022odložená
6.14.03.2022nevhodné správanie riaditeľa sociálneho zariadeniazneužívanie právomoci riaditeľom a ustanovenou opatrovníčkou odbor sociálnych vecí a rodiny15.03.2022neopodstatnená
7.22.03.2022nevhodné správanie zdravotnej sestryarogantné a ponižujúce správanie zdravotnej sestry voči sťažovateľovým rodičom odbor zdravotníctva24.03.2022neopodstatnená
8.22.03.2022neposkytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti odmietnutie zdravotnej starostlivosti  na centrálnom príjme z dôvodu, že sa nejedná o akútny stav sťažovateľkyodbor zdravotníctva24.03.2022neopodstatnená
9.30.03.2022neetické správanie lekára nevydanie dokladu o zaplatení arogantné správanie lekára voči sťažovateľke pri kontrolnom vyšetrení a následne nevydanie dokladu o zaplatení vykonaného zdrav. úkonu odbor zdravotníctva07.04.2022opodstatnená
10.03.05.2022neprimerané správanie lekárasťažovateľ sa nedostavil na ošetrenie v deň, kedy bol objednaný. V nasledujúci deň nebol lekárom ošetrený odbor zdravotníctva05.05.2022neopodstatnená
11.03.05.2022odmietnutie poskytnutia informáciíneposkytnutie informácií, záverov vyšetrenia o zdravotnom stave dieťaťa sťažovateľa (ide o rozvedených rodičov)odbor zdravotníctva05.05.2022neopodstatnená
12.31.05.2022neetické správanie lekárapacient s veľmi zlým zdravotným stavom čakal na ošetrenie vyše 3.hod, pričom bol na lekárske vyšetrenie objednaný odbor zdravotníctva01.06.2022odložená
13. 02.06.2022odmietnutie poskytnutia informáciíneposkytnutie informácií, záverov vyšetrenia o zdravotnom stave dieťaťa sťažovateľa (ide o rozvedených rodičov)odbor zdravotníctva07.06.2022neopodstatnená
14.09.06.2022sťažnosť na všeobecného lekáranedvíhanie telefónov  a nepredpísanie liekov pre dospelého, svojprávneho syna sťažovateľaodbor zdravotníctva09.06.2022odložená
15.28.06.2022nevhodné správanie všeobecného lekáranevydanie potrebných potvrdení o zdravotnom stave sťažovateľa počas pandémie Covid-19odbor zdravotníctva06.07.2022neopodstatnená

Publikované: 25. 9. 2023

Aktualizované: 30. 1. 2024