Vybavovanie sťažností PSK - 1. polrok 2024

Centrálna evidencia vybavovania sťažností za 1. polrok 2024

Prešovský samosprávny kraj, Útvar hlavného kontrolóra

P.č. Dátum
doručenia sťažnosti
Predmet sťažnostiObsah sťažnostiSťažnosť vybavujeDátum pridelenia na vybavenieStav vybavenia sťažnosti
1.27.12.2023podnet na prešetrenievykonávanie pracovných povinností počas PNsociálna poisťovňavecne nepríslušná
odoslaná na orgán verejnej správy, ktorý je vecne príslušný na jej vybavenie
2.27.12.2023sťažnosťsťažnosť na konanie vedúceho pracovníka ÚHK27.12.2024v riešení
3.04.01.2024situácia v prácipodmienky prijatia do zamestnania a pracovná náplň zamestnanca SBS ma SÚC PSK, oblasť Svidníkinšpektorát práce12.1.2024vecne nepríslušná
odoslaná na orgán verejnej správy, ktorý je vecne príslušný na jej vybavenie
4.29.01.2024bossing  na pracovisku bossing  na pracovisku zo strany riaditeľa školy odbor školstva05.02.2024v riešení
5.30.01.2024zanedbanie zdravotnej starostlivosti zanedbanie zdravotnej starostlivosti zo strany primára interného odd. v Ľubovnianskej nemocnici a.s odbor zdravotníctva-
ÚPDnadZS
05.02.2024vecne nepríslušná
odoslaná na orgán verejnej správy, ktorý je vecne príslušný na jej vybavenie
6.12.02.2024neposkytnutie zdravotnej starostlivostivyradenie sťažovateľky z evidencie a neposkytnutie zdravotnej starostlivosti očnou lekárkou v Humennomodbor zdravotníctva19.02.2024v riešení

Publikované: 30. 1. 2024

Aktualizované: 21. 2. 2024