Dokumenty ÚHK 2023

Kontrolná činnosť ÚHK PSK

Plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK

Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK

Vybavovanie sťažností a petícií v PSK

Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK

STANOVISKÁ hlavného kontrolóra PSK

Publikované: 25. 9. 2023

Aktualizované: 19. 2. 2024