Rok 2024

Kontrolná činnosť ÚHK PSK

Plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK

Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK

Vybavovanie sťažností a petícií v PSK

Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK

STANOVISKÁ hlavného kontrolóra PSK

Publikované: 2. 1. 2024

Aktualizované: 20. 2. 2024