Cena PSK

Cena Prešovského samosprávneho kraja

Cena PSK je verejným ocenením občanov Slovenskej republiky, ako aj cudzích štátnych príslušníkov, jednotlivcov a kolektívov, za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj Prešovského samosprávneho kraja a mimoriadne významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.

Cena Prešovského samosprávneho kraja je odmenou za príspevok k rozvoju regiónu.

Cenu PSK predstavuje umelecké dielo – gotická brána s doširoka otvorenými dverami, ktoré sú symbolom prijímania nových podnetov. Jeho autorkou je akademická sochárka Eva Fišerová.

Cenu PSK schvaľuje Zastupiteľstvo PSK.

Udeľovanie cien PSK 2023

Laureátov na Cenu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2023 zvolili poslanci Zastupiteľstva PSK.

Cenu PSK za rok 2023 získali:

Slávnostné odovzdávanie Ceny PSK sa uskutočnilo  14. decembra 2023 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

ANNA ELIÁŠOVÁ

Profesorka Anna Eliášová prejavila lásku k zdravotníctvu už výberom svojho štúdia ako pôrodná asistentka so vzdelaním vo všetkých vysokoškolských stupňoch. Zaslúžila sa o vznik Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, na ktorej čele stála 16 rokov. Počas svojej kariéry vypracovala 52 vedeckých prác, päť monografií a zaslúžila sa o prípravu šiestich vysokoškolských učebníc. V roku 2009 bola vymenovaná za profesorku ošetrovateľstva a na Užhorodskej národnej univerzite jej bol udelený čestný titul Doctor honoris causa. Je držiteľkou mimoriadneho ocenenia Biele srdce, ktoré získala za celoživotný prínos v oblasti ošetrovateľstva v roku 2018 na národnej úrovni Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.

FOLKLÓRNY SÚBOR VRANOVČAN

Folklórny súbor Vranovčan patrí medzi popredné folklórne telesá na Slovensku. Za 55 rokov svojej existencie má na konte vyše 1800 vystúpení doma i v zahraničí. Diváci ho mohli vidieť v Európe, Ázii, Afrike či Amerike. V súčasnosti má 65 členov, no doposiaľ sa v ňom vystriedalo vyše 1700 mladých ľudí. Tvorí ho hudobná, spevácka a tanečná zložka. FS Vranovčan sa stal priekopníkom inovatívnej folklórnej tvorby, keďže neprezentuje len tradičnú ľudovú kultúru, ale nekonvenčným spôsobom prepája folklór a divadelné umenie. Jeho tvorba si doteraz vyslúžila niekoľko desiatok významných celoštátnych i medzinárodných ocenení. Pri príležitosti 50. výročia založenia súboru dostal najvyššie ocenenie Ministerstva kultúry SR za skvelú a výnimočnú reprezentáciu mesta, kraja a Slovenskej republiky.

ĽUBICA ČEKOVSKÁ

Rodáčka z Humenného vyštudovala teóriu hudby na Vysokej škole múzických umení a kompozíciu u profesora Dušana Martinčeka. V postgraduálnom štúdiu ďalej pokračovala na Royal Academy of Music v Londýne u profesora Paula Pattersona. Počas svojej kariéry získala množstvo ocenení, medzi inými aj Cuthbert Nunn Composition Prize Kráľovskej hudobnej akadémie, Elsie Owen Prize Kráľovskej hudobnej akadémie, ISH Foundation Scholarship od J. V. kráľovnej Alžbety, kráľovnej matky či Cenu Jána Levoslava Bellu za skladbu Klavírny koncert. V roku 2009 skomponovala pre Slovenské národné divadlo svoje prvé celovečerné operné dielo Dorian Gray. Okrem toho sa skladateľka v tomto roku stala patrónkou Mesta kultúry 2024, ktorým je mesto Humenné.

Prehľad jednotlivých ročníkov udeľovania ocenení

Rok 2022
Roky 2020 – 2021
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Cena PSK za rok 2004

Dokumenty na stiahnutie

formát PDF Zásady udeľovania verejných oceňovaní (účinné od júna 2019) – PDF (103 kB)

Publikované: 27. 4. 2009

Aktualizované: 3. 1. 2024