Ocenenia PSK

Ocenenia Prešovského samosprávneho kraja

Verejné ocenenia Prešovského samosprávneho kraja – Cena PSK a Cena predsedu PSK

Prešovský samosprávny kraj každoročne udeľuje verejné ocenenia jednotlivcom a kolektívom, ktorí sa zaslúžili o mimoriadný prínos pre rozvoj Prešovského samosprávneho kraja.

Verejné ocenenia sú:

Udeľovanie ďalších ocenení PSK

Športovec PSK

Pedagóg a žiak roka 

Krídla túžby

Ocenenia pre Prešovský samosprávny kraj

Publikované: 8. 12. 2022

Aktualizované: 11. 1. 2024