Vyhodnotenie činnosti predsedu PSK v roku 2023

Čo sa nám podarilo zrealizovať v kraji od januára 2023

CESTY 

Doprava, cezhraničná spolupráca

PRÁCA A RODINA

Sociálne služby, zdravotníctvo, školstvo, kultúra

PODPORA REGIÓNU

Regionálny rozvoj

Publikované: 12. 1. 2024

Aktualizované: 29. 1. 2024