Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie komisie

FunkciaMeno a priezviskoE-mail
Predseda:prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.gabriel.pala@poslanec.psk.sk
Podpredseda:Mgr. Peter Kocákpeter.kocak@poslanec.psk.sk
Sekretár:PaedDr. Ján Furmanjan.furman@psk.sk
Členovia – poslanci:PhDr. Marián Damankoš, PhD.marian.damankos@poslanec.psk.sk 
Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD.luciana.hoptova@poslanec.psk.sk
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.vladimir.lajcak@poslanec.psk.sk
Ing. Ján Raganjan.ragan@poslanec.psk.sk
Mgr. Miloslav Repaskýmiloslav.repasky@poslanec.psk.sk
Členovia – neposlanci:doc. Ing. Sylvia Jenčová, PhD.
Jozef Gaľan
JUDr. PhDDr. Michal Goriščák, PhD.
PaedDr. Alžbeta Chamillová
Mgr. Bc. Ján Karol
PaedDr. Patrícia Lorková
PhDr. Stanislav Šanta, PhD.

Aktuálne zasadnutie

Na tomto mieste sa zobrazujú aktuálne pozvánky. Ak je toto miesto prázdne, nie je zverejnená žiadna aktuálna pozvánka.


Zasadnutia komisie

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice zo zasadnutí komisií a dochádzka členov komisie.

Rok 2024

10. zasadnutie (12.03.2024)

pozvánka 10/2024, Uznesenie 10/2024 (PDF, xxx kB), Zápisnica 10/2024 (PDF, xxx kB), dochádza 10/2024

9. zasadnutie (23.01.2024)

pozvánka 9/2024, Uznesenie 9/2024 (PDF, 146 kB), Zápisnica 9/2024 (PDF, 223 kB), dochádzka 9/2024

Rok 2023

8. zasadnutie (20.11.2023)

pozvánka 8/2023, Uznesenie 8/2023 (PDF, 128 kB)Zápisnica 8/2023 (PDF, 191 kB), dochádzka 8/2023

7. zasadnutie (03.10.2023)

pozvánka 7/2023, Uznesenie 7/2023 (PDF, 124 kB)Zápisnica 7/2023 (PDF, 169 kB), dochádzka 7/2023

6. zasadnutie (08.08.2023)

pozvánka 6/2023, Uznesenie 6/2023 (PDF, 130 kB)Zápisnica 6/2023 (PDF, 209 kB), dochádzka 6/2023

5. zasadnutie (06.06.2023)

pozvánka 5/2023, Uznesenie 5/2023 (PDF, 138 kB)Zápisnica 5/2023 (PDF, 245 kB)dochádzka 5/2023

4. zasadnutie (25.04.2023)

pozvánka 4/2023, Uznesenie 4/2023 (PDF, 134 kB)Zápisnica 4/2023 (PDF, 241 kB), dochádzka 4/2023

3. zasadnutie (03.04.2023)

pozvánka 3/2023, Uznesenie 3/2023 (PDF, 120 kB)Zápisnica 3/2023 (PDF, 168 kB), dochádzka 3/2023

2. zasadnutie (14.03.2023)

pozvánka 2/2023, Uznesenie 2/2023 (PDF, 164 kB)Zápisnica 2/2023 (PDF, 247 kB), dochádzka 2/2023

1. zasadnutie (24.01.2023)

pozvánka 1/2023, Uznesenie 1/2023 (PDF, 303 kB)Zápisnica 1/2023 (PDF, 375 kB), dochádzka 1/2023

Publikované: 18. 1. 2023

Aktualizované: 8. 3. 2024