Ing. Ragan Ján

Ing. Ragan Ján
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Vranov nad Topľou
Kandidoval za: NEKA (nezávislý kandidát)
Telefón práca: 057/ 759 01 10
Mobil: 0917 814 672
E-mail: jan.ragan@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia mandátová pri Zastupiteľstve PSK
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK
Klub: NEKA - Klub nezávislých poslancov