PhDr. Damankoš Marián, PhD.

PhDr.  Damankoš Marián, PhD.
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Prešov
Kandidoval za: KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: 0918 828 221
E-mail: marian.damankos@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK
Klub: Klub KDH, SaS, Za ľudí