Mgr. Kocák Peter

Mgr. Kocák Peter
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Vranov nad Topľou
Kandidoval za: NEKA (nezávislý kandidát)
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: nesúhlasí so zverejnením
E-mail: peter.kocak@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK
Klub: Klub Spolu za región