Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť v Prešovskom kraji

Pod zdravotnú starostlivosť patria nasledovné oblasti činností:

Načítavanie obsahu…

Elektronické služby na úseku zdravotnej starostlivosti

Prešovský samosprávny kraj spustil od 19. 2. 2016 portál elektronických služieb PSK, ktorý je momentálne v pilotnej (obmedzenej) prevádzke.

Občania a prevádzkovatelia môžu v oblasti zdravotnej starostlivosti  využívať nasledujúce elektronické služby (počet e-služieb – 6):

Publikované: 13. 11. 2020

Aktualizované: 27. 5. 2024