Ordinačné hodiny ambulancie

Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie

Žiadosť o zmenu ordinačných hodín. Služba umožňuje požiadať Prešovský samosprávny kraj o schválenie ordinačných hodín pre zdravotnícke zariadenia a ústavné zdravotnícke zariadenia na území Prešovského kraja.

Prešovský samosprávny kraj v zmysle zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 587/2004) schvaľuje ordinačné hodiny ambulanciám na území Prešovského kraja. 

Ordinačné hodiny ambulancie – doba vymedzená a určená na poskytovanie ambulantnej starostlivosti, ktorú schvaľuje PSK na základe písomnej žiadosti predloženej Úradu PSK (lekárovi samosprávneho kraja) za predpokladu, že žiadateľ poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť na území PSK a žiadateľ je držiteľ povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

V zmysle zákona 578/2004 musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti umiestniť ordinačné hodiny (schválené a potvrdené samosprávnym krajom) na viditeľnom mieste, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť a aj dodržiavať.

Načítavanie obsahu…

Publikované: 7. 1. 2019

Aktualizované: 10. 1. 2024