Zdravotné obvody

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

Kto je môj lekár? Rajonizácia – zverejnenie zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov v Prešovskom kraji.

Zdravotnícke zariadenia podľa zdravotných obvodov (Rajonizácia)

Prešovský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a humánnej farmácie na základe ust. § 46 ods.1 písm. l/ zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ust. § 2 ods. 23 citovaného právneho predpisu určil dňom 31.3.2008 v rámci Prešovského kraja zdravotné obvody pre poskytovateľov:

Na určenie poskytovateľa pri odmietnutí návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete použiť súvisiacu elektronickú službu „Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.

 

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

Publikované: 15. 12. 2022

Aktualizované: 10. 1. 2024