Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanovi

Služba umožňuje občanovi požiadať elektronicky o určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v Prešovskom samosprávnom kraji.

Určenie poskytovateľa občanovi

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy určuje poskytovateľa osobe pri odmietnutí návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ sa určí tak, aby bol čo najmenej vzdialený od bydliska alebo pracoviska osoby.

Zoznam zdravotníckych zariadení v Prešovskom kraji

Načítavanie obsahu…

Publikované: 15. 12. 2022

Aktualizované: 10. 1. 2024