Povolenie prevádzky - zdravotnícke zariadenia

Povoľovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení

Služba pre elektronické podanie žiadosti o povolenie prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na území Prešovského samosprávneho kraja.

V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 578/2004) Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancie okrem ambulancie podľa odseku 1 písm. a), zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionárapolikliniky, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek okrem zariadení podľa odseku 1 písm. d) až f), všeobecnej nemocnice, liečebne, hospicu, domu ošetrovateľskej starostlivosti, mobilného hospicu na území Prešovského samosprávneho kraja. Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny krajpovolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva.

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

Publikované: 19. 10. 2017

Aktualizované: 10. 1. 2024