Ambulantná pohotovostná služba

Informovanie o ambulantnej pohotovostnej služby (lekárskej službe prvej pomoci)

Zverejnenie zoznamu zariadení ambulantnej pohotovostnej služby (lekárskej služby prvej pomoci) v Prešovskom kraji.

Poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby prvej pomoci v PSK

Od 1.7.2018 sú pôvodné LSPP (lekárska pohotovosť prvej pomoci) nahradené ambulantnou pohotovostnou službou (APS). Ambulantná pohotovostná služba je pohotovostná služba všeobecného lekára alebo zubára (zubná alebo stomatologická pohotovosť). Môžete ju využiť, ak sa Vám prudko zhoršil stav a Váš obvodný lekár práve neordinuje, a to v čase

od 16. do 22. hodiny v pracovných dňoch a v čase od 7. do 22. hodiny v dňoch pracovného pokoja.

Ambulatná pohotovostná služba APS

Zoznam zariadení s poskytovaním ambulantnej pohotovostnej služby prvej pomoci v PSK

Načítavanie obsahu…

Publikované: 13. 11. 2020

Aktualizované: 10. 1. 2024