Sadzobník správnych poplatkov a úhrad

Informovanie o sadzobníku správnych poplatkov a sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií

Informácie sadzobníka spoplatnených úkonov (správne poplatky a úhrady) a za sprístupnenie informácií Prešovským samosprávnym krajom. Úkony a služby neuvedené v sadzobníku nie sú spoplatnené.

Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch)

Spoplatňované úkony pre dané oblasti kompetencií poskytované Úradom Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Úrad PSK alebo Ú PSK) :

Úkony a služby neuvedené v tomto sadzobníku nie sú spoplatnené.

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

Publikované: 7. 1. 2019

Aktualizované: 5. 12. 2023