Sadzobník poplatkov - doprava

Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch – položka 150) na úseku dopravy

Cestovný poriadok a jeho zmeny

Predmet platby – úkonPoplatok pre fyzické osobyPoplatok pre právnické osoby
Za schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny podľa položky 79 písm. d) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na Úrad PSK

15 EUR

15 EUR

Za schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny podľa položky 79 písm. d) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, t. j. úkon podaný elektronicky

 7,5 EUR

7,5 EUR

Vydanie a zmena dopravnej licencie na území PSK

Predmet platby – úkonPoplatok pre fyzické osobyPoplatok pre právnické osoby
Za vydanie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok podľa položky 79 písm. a) bodu 2. sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na úrad PSK85 EUR85 EUR
Za vydanie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok podľa položky 79 písm. a) bodu 2. sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný elektronicky  42,50 EUR 42,50 EUR
Za vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmena a) podľa položky 79 písm. b) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na úrad PSK 42,50 EUR 42,50 EUR
Za vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmena a) podľa položky 79 písm. b) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný elektronicky 21 EUR21 EUR
Za dodatočne vydávanú licenciu správny orgán podľa Splnomocnenia bodu 3. k položke 79 sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch) môže správny orgánzvýšiť príslušnú sadzbu poplatku
až na trojnásobok
zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku
až na trojnásobok

Vydanie a zmena povolenia prevádzkovania dráhy

Predmet platby – úkonPoplatok pre fyzické osobyPoplatok pre právnické osoby
Za vydanie povolenia na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy a siete tejto dráhy podľa Položky 89 písm. a) bodu 3. sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na úrad PSK500 EUR500 EUR
Za vydanie povolenia na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy a siete tejto dráhy podľa položky 89 písm. a) bodu 3. sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch) ), t. j.úkon podaný elektronicky  430 EUR 430 EUR
Za vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy podľa Položky 89 písm. d) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na úrad PSK 66 EUR66 EUR
Za vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy podľa položky 89 písm. d) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch) ), t. j. úkon podaný elektronicky  33 EUR 33 EUR
Za vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia podľa Položky 89 písm. e) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na úrad PSK  6,50 EUR6,50 EUR
Za vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia podľa položky 89 písm. e) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch) ), t. j. úkon podaný elektronicky  3 EUR 3 EUR

Spôsob úhrady a zníženie poplatkov

Načítavanie obsahu…

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 5. 12. 2023