Sadzobník podľa infozákona

SADZOBNÍK spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. v platnom znení

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácií 1,66 EUR, je Úradom PSK poskytnutá zadarmo. Poplatok je účtovaný v prípade, ak za poskytnutie informácií presiahne čiastku 1,66 EUR.

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  Úrad PSK účtuje oprávneným osobám za:

FormátCena
tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A410 centov
tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A416 centov
tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A313 centov
tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A320 centov
tlač alebo farebné kopírovanie za stránku A4, A366 centov
CD alebo DVD 1 kus66 centov
obálka 1 kus6 centov
poštové poplatkypodľa cenníka Slovenskej pošty SR
informácia poskytnutá faxompodľa cenníka Slovak Telekom
Správne poplatky za poskytovanie informácií podľa infozákona

Spôsob úhrady poplatku

Poplatok možno uhradiť:

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 5. 12. 2023