Sadzobník poplatkov - sociálne služby

Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch – položka 34a) na úseku sociálnych služieb

Oslobodenie od poplatku

Zápis, zmena, vyhotovenie a výmaz v registri sociálnych služieb

Predmet platby – úkonPoplatok pre fyzické osobyPoplatok pre právnické osoby
Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb66 eur66 EUR
Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb – úkon podaný elektronicky*33 eur33 eur
Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb10 eur10 eur
Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb – úkon podaný elektronicky*5 eur5 eur
Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb5 eur5 eur
Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb – úkon podaný elektronicky*2,50 eur2,50 eur
Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb33 eur33 eur
Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb – úkon podaný elektronicky16,50 eur16,50 eur
Správne poplatky - položka 34a) na úseku sociálnych služieb

Spôsob úhrady a zníženie poplatkov

Načítavanie obsahu…

Načítavanie obsahu…

Publikované: 28. 6. 2023

Aktualizované: 5. 12. 2023