Užitočné odkazy a dokumenty na stiahnutie

Užitočné odkazy

Dokumenty na stiahnutie​

Výsledky analýz dotazníkového prieskumu

Vstupná správa k IÚS PSK 2021-2027

Štatúty a rokovacie poriadky

Štatúty a rokovacie poriadky po externom pripomienkovaní:

Rada partnerstva

Kooperačná rada SPR Spiš

Kooperačná rada SPR Šariš

Kooperačná rada SPR Horný Zemplín

Kooperačná rada UMR Prešov

Kooperačná rada UMR Poprad – Svit – Kežmarok

Kooperačná rada UMR Humenné

Memorandá o spolupráci pre mestá a obce PSK

Memorandá o spolupráci medzi PSK a okresnými mestami regiónu, podpísané dňa 10. novembra 2020:

Pristúpenie k memorandu o spolupráci 

Pristúpenie k memorandu o spolupráci pre mestá a obce SPR Spiš:

Pristúpenie k memorandu o spolupráci pre mestá a obce SPR Šariš:

Pristúpenie k memorandu o spolupráci pre mestá a obce SPR Horný Zemplín:

Vzor na vyplnenie pristúpenia k memorandu: 

Návrh strategicko-plánovacích regiónov

Návrh strategicko-plánovacích regiónov (SPR) na území Prešovského samosprávneho kraja:

Publikované: 15. 12. 2022

Aktualizované: 20. 2. 2024