Mikroprojekty TATRY os 3

Mikroprojekty (prioritná os 3) v partnerstve Zväzok Euroregión „Tatry“, Poľsko, Prešovský a Žilinský samosprávny kraj

 

Mikroprojekty (prioritná os 3) Zväzok Euroregión „Tatry“, Poľsko, Prešovský a Žilinský samosprávny kraj – 1. výzva 
P. č. Číslo mikroprojektu Názov mikroprojektu Žiadateľ Partner EFRR
SK partner*
1 INT/ET/TAT/3/I/B/0029 Cyklus vzdelávacích školení pre zamestnancov národných parkov na obidvoch stranách hranice  (PDF, 241 kB) Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica Tatrzański Park Narodowy                 8 876,29 €
2 INT/ET/TAT/3/I/B/0006 Akadémia Poľsko-Slovenska  (PDF, 217 kB) Obec Zborov Gmina Uście Gorlickie                 5 394,78 €
3 INT/ET/PO/3/I/A/0089 Posilnenie cezhraničného a celoživotného vzdelávania v meste Spišská Belá  (PDF, 243 kB)   Mesto Spišská Belá Miasto a Gmina Szczawnica               39 572,17 €
Mikroprojekty (prioritná os 3) Zväzok Euroregión „Tatry“, Poľsko, Prešovský a Žilinský samosprávny kraj – 2. výzva 
P. č. Číslo mikroprojektu Názov mikroprojektu Žiadateľ Partner EFRR
SK partner*
4 INT/ET/TAT/3/II/B/0171  Cezhraničná výmena dobrej praxe v bežeckom lyžovaní na poľsko-slovenskom pohraničí  (PDF, 219 kB) Obec Štrba   Gmina Nowy Targ              37 805,28 € 
Mikroprojekty (prioritná os 3) Zväzok Euroregión „Tatry“, Poľsko, Prešovský a Žilinský samosprávny kraj – 3. výzva 
P. č. Číslo mikroprojektu Názov mikroprojektu Žiadateľ Partner EFRR
SK partner*
5  INT/ET/PO/3/III/A/0260 Get 2 IT  (PDF, 228 kB) Gymnázium J. Francisciho-Rimavského  Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem               37 305,53 €
6  INT/ET/PO/3/III/A/0248 Rozvoj včelárstva s podporou celoživotného vzdelávania  (PDF, 223 kB) Ondava pre život, n.o. KARPACKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W NOWYM SĄCZU               30 162,67 €
Mikroprojekty (prioritná os 3) Zväzok Euroregión „Tatry“, Poľsko, Prešovský a Žilinský samosprávny kraj – 4. výzva 
P. č. Číslo mikroprojektu Názov mikroprojektu Žiadateľ Partner EFRR
SK partner*
7 INT/ET/PO/3/IV/A/0280 Vzdelávaním k zachovaniu včelstiev v poľsko-slovenskom pohraničí  (PDF, 221 kB) LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov PGL LP Nadleśnictwo Łosie              21 326,10 € 

 

Mikroprojekty (prioritná os 3) Združenie Karpatský euroregión, Poľsko a PSK – 8. výzva 
P. č. Číslo mikroprojektu Názov mikroprojektu Žiadateľ Partner EFRR
SK partner*
8 INT/ET/PO/3/VIII/A/0342 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a odborných zručností v podmienkach samospráv  (PDF, 224 kB) Mesto Veľký Šariš  Miasto Grybów              31 430,86 € 

Vysvetlivky:

A – individuálny mikroprojekt

B – spoločný mikroprojekt

* suma EFRR zo žiadosti o poskytnutie FP pre mikroprojekt 

Publikované: 12. 9. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023