Mikroprojekty PSK - Tatry - ŽSK

  logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

Mikroprojekty Prešovský samosprávny kraj – Euroregión Tatry – Žilinský samosprávny kraj

Aktuálne výzvy

Neaktuálne výzvy nájdete v archíve výziev.

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

 

 

Aktualizácia dokumentov

Pozor aktualizované Príručka pre mikroprijímateľa s prílohami TAT

 

Publikované: 29. 7. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023