Mikroprojekty TATRY os 1 - 1. výzva

Mikroprojekty (prioritná os 1) v partnerstve Zväzok Euroregión „Tatry“, Poľsko, Prešovský a Žilinský samosprávny kraj

Mikroprojekty (prioritná os 1) Zväzok Euroregión „Tatry“, Poľsko, Prešovský a Žilinský samosprávny kraj – 1. výzva
P. č. Číslo mikroprojektu Názov mikroprojektu Žiadateľ Partner EFRR
SK partner*
1 INT/ET/PO/1/I/B/0084 Staviame-jazdíme-spoznávame (PDF, 221 kB) Mesto Stará Ľubovňa Powiat Nowosądecki               48 957,61 €
2 INT/ET/PO/1/I/A/0023 Vysoké Tatry cestou necestou (PDF. 215 kB) Mesto Vysoké Tatry Gmina Miasto Zakopane               42 447,29 €
3 INT/ET/PO/1/I/B/0027 Zachovanie dedičstva Goralov v slovensko-poľskom pohraničí  (PDF. 238 kB) Obec Ždiar Gmina Bukowina Tatrzańska               49 756,89 €
4 INT/ET/PO/1/I/A/0008 Príbehmi k poznaniu a ochrane Tatier – SMRŤ SI NEVYBERÁ  (PDF. 220kB) Spoznávajme Tatry o.z. Tatrzański Park Narodowy z siedziba w Zakopanem               41 506,35 €
5 INT/ET/PO/1/I/A/0067 HLASY PREDKOV  (PDF. 220 kB) Obec Spišský Hrhov Starosądecka Fundacja Kultury               28 186,68 €
6 INT/ET/PO/1/I/B/0026 Mesto ľuďom – ľudia mestu  (PDF. 215 kB) Mesto Poprad Gmina Miasto Zakopane               35 798,13 €
7 INT/ET/PO/1/I/B/0020 Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster Pavol v histórii svojich miest  (PDF. 218 kB) Mesto Levoča Gmina Stary Sącz               49 999,99 €
8 INT/ET/TAT/1/I/B/0069 Človek v kultúre a prírode poľsko- slovenského Spiša  (PDF. 218 kB) Mesto Spišská Stará Ves Gmina Łapsze Niżne               31 400,54 €
9 INT/ET/TAT/1/I/B/0016 Materiálne a kultúrno-spoločenské dedičtvo Nového Targu a Kežmarku  (PDF. 221 kB) Mesto Kežmarok Mesto Nowy Targ               31 291,81 €
10 INT/ET/TAT/1/I/B/0022 Beskydský kultúrny raj – cyklus podujatí propagujúcich unikátne kultúrne hodnoty poľsko – slovenského pohraničia  (PDF. 220 kB) Obec Raslavice Centrum Kultury w Korzennej               17 825,77 €
11 INT/ET/TAT/1/I/B/0063 Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok  (PDF. 218 kB) Mesto Kežmarok Gmina Miasto Nowy Targ               44 015,54 €
12 INT/ET/TAT/1/I/B/0042 Spoznajme kultúrne a prírodné atrakcie pohraničia  (PDF. 217 kB) Obec Ľubotín Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna               37 401,19 €
13 INT/ET/TAT/1/I/B/0018 Zachrániť pred zabudnutím – prezentácia kultúr poľsko-slovenského pohraničia  (PDF. 224 kB) Veľký Šariš Miasto Grybów               21 427,01 €
14 INT/ET/TAT/1/I/B/0043 Na pomedzí kultúr  (PDF. 216 kB) Obec Kružlov Gminny Ośrodek Kultury w Ropie                 5 807,75 €
15 INT/ET/TAT/1/I/B/0062 Cezhraničná propagácia turistických trás regiónov Podhalia a Spiša  (PDF. 220 kB) Obec Veľká Franková Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania SPISZ-PODHALE                 9 111,53 €
16 INT/ET/TAT/1/I/B/0041 Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko – slovenského pohraničia  (PDF. 215 kB) Združenie Euroregión Tatry Związek Euroregion "Tatry"               31 024,69 €

 

Vysvetlivky:

A – individuálny mikroprojekt

B – spoločný mikroprojekt

* suma EFRR zo žiadosti o poskytnutie FP pre mikroprojekt 

Publikované: 18. 8. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023