Mikroprojekty KER os 3

Mikroprojekty (prioritná os 3) v partnerstve Združenie Karpatský euroregión, Poľsko a Prešovský samosprávny kraj

 

Mikroprojekty (prioritná os 3) Združenie Karpatský euroregión, Poľsko a PSK – 1. výzva 
P. č. Číslo mikroprojektu Názov mikroprojektu Žiadateľ Partner EFRR
SK partner*
1. INT/EK/PO/3/I/A/0077 Posilnenie systému odborného vzdelávania v kontexte firemnej praxe (PDF, 218 kB) Slovenská obchodná a priemyselná komora Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie                23 001,00 €
2. INT/EK/PO/3/I/B/0097 Jednota v rôznorodnosti. Interkultúrne vzdelávanie na spoločnom území slovensko – poľského pohraničia (PDF, 218 kB) Prešovská univerzita v Prešove Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. B. Markiewicza w Jarosławiu               45 598,02 €
3. INT/EK/KAR/3/I/B/0091 Podnikavosť ako alternatíva odbornej prípravy mládeže (PDF, 217 kB) Mesto Svidník Powiat Rzeszowski               20 985,27 €
4. INT/EK/KAR/3/I/B/0094 Podnikateľské pohraničie – poľsko-slovenská vzdelávacia iniciatíva (PDF, 220 kB) Hornošarišské osvetové stredisko (HOS) Bardejov Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie               30 390,59 €

 

Mikroprojekty (prioritná os 3) Združenie Karpatský euroregión, Poľsko a PSK – 3. výzva 
P. č. Číslo mikroprojektu Názov mikroprojektu Žiadateľ Partner EFRR
SK partner*
5. INT/EK/PO/3/III/A/0248 Prihraniční reportéri (PDF, 214 kB) Centrum prvého kontaktu Snina Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA               42 816,88 €
6. INT/EK/PO/3/III/A/0250 Pilotný projekt vzdelávania zamestnancov samospráv s prepojením na príklady dobrej praxe (PDF, 216 kB) Mesto Veľký Šariš Miasto Grybów               35 000,90 €

 

Mikroprojekty (prioritná os 3) Združenie Karpatský euroregión, Poľsko a PSK – 4. výzva 
P. č. Číslo mikroprojektu Názov mikroprojektu Žiadateľ Partner EFRR
SK partner*
7. INT/EK/PO/3/IV/A/0310 Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva (PDF, 214 kB) Krajské múzeum v Prešove  Muzeum Okręgowe w Rzeszowe               31 971,39 €
8. INT/EK/PO/3/IV/A/0312 Vzdelávanie zamestnancov samospráv a práca online v období mimoriadnej situácie – pandémie (PDF, 216 kB) Mesto Veľký Šariš  Miasto Grybów               28 923,46 €
Mikroprojekty (prioritná os 3) Združenie Karpatský euroregión, Poľsko a PSK – 6. výzva 
P. č. Číslo mikroprojektu Názov mikroprojektu Žiadateľ Partner EFRR
SK partner*
9. INT/EK/PO/3/VI/A/0326 Prvá Pomoc Virtuálnou Realitou (PDF, 214 kB) Slovenský Červený kríž Územný spolok Svidník  Ochotnicza Straż Pożarna w Moderówce 25 301,10 €

Vysvetlivky:

A – individuálny mikroprojekt

B – spoločný mikroprojekt

* suma EFRR zo žiadosti o poskytnutie FP pre mikroprojekt 

 

Publikované: 5. 10. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023