Vybavovanie petícií PSK - 1. polrok 2024

Centrálna evidencia vybavovania petícií za 1. polrok 2024

Prešovský samosprávny kraj, Útvar hlavného kontrolóra

P. č. Dátum
doručenia petície
Predmet petíciePetíciu vybavujeDátum pridelenia na vybavenieDátum vybavenia petície
1.30.01.2024Petícia za zachovanie autobusovej linky Stará Ľubovňa – Prešov – Košiceodbor dopravy05.02.202429.02.2024
2.01.02.2024,
05.02.2024,
12.02.2024
Výstavba 2 – pruhovej komunikácie v lokalite Grófske – Jutraodbor dopravy09.02.2024
3.23.02.2024Petícia za obnovenie autobusovej linky na úseku medzi stanicami Lipany – Milpoš
premávajúcej v pracovných dňoch v čase o 19.30 hod.
odbor dopravy05.03.202426.03.2024
4.02.04.2024Urýchlená zmena spoja č. 710435 Stará Ľubovňa – Údol – Matysová – Legnava – Sulín s odchodom zo Starej Ľubovne o 13.15. hod. odbor dopravy04.04.2024
5.10.04.2024Zachovanie Spojenej školy vo Veľkej Lomnici pre deti s mentálnym postihnutímodstúpená –
Okresný úrad Prešov
11.04.202411.04.2024

Publikované: 4. 3. 2024

Aktualizované: 19. 4. 2024