Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť

Informácie o možnosti podania – žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného typu podania (okrem podaní podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iný typ podania môžete podať:

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Elektronická služba

Postup pri vybavovaní –  vrátane príslušných lehôt 

Postup, ktorý musí samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať. Všetky žiadosti, návrhy, podnety a iné podania sa posudzujú podľa obsahu.

Sledovanie evidencií sťažností

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré samospráva vyberá za správne úkony

Informácie o možnosti podania podnetu v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

Publikované: 26. 5. 2023

Aktualizované: 5. 12. 2023