Petície

Vybavovanie petícií

Služba umožňuje podať petície elektronickým spôsobom.

Postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania petícií fyzických a právnických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji upravujú Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji boli vypracované v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej aj „zákon o sťažnostiach“)  a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej aj „zákon o petičnom práve“) v zmysle zákona č. 242/1998 Z. z..

 Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK – vydanie 2015(PDF, 133 kB)

Každý má právo sám alebo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločenského záujmu na orgány PSK so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len petícia). Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohto práva nesmie byť nikomu na ujmu.

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

Publikované: 27. 10. 2020

Aktualizované: 5. 12. 2023