Sadzobník spoplatňovania úkonov za sprístupnenie informácií

SADZOBNÍK spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z.v platnom znení

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácií  1,66 EUR, je Úradom Prešovského samosprávneho kraja poskytnutá zadarmo.

Poplatok za poskytnutie informácií presahujúci čiastku 1,66 EUR, možno uhradiť do pokladne Úradu Prešovského samosprávneho kraja, alebo poštovou poukážkou na adresu Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, alebo prevodným príkazom na číslo účtu SK9481800000007000519138.

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Úrad Prešovského samosprávneho kraja účtuje oprávneným osobám za:

 FormátCena
tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A410 centov
tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A416 centov
tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A313 centov
tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A320 centov
tlač alebo farebné kopírovanie za stránku A4, A366 centov
disketa 1 kus99 centov
CD alebo DVD 1 kus66 centov
obálka 1 kus6 centov
poštové poplatkypodľa cenníka SP
informácia poskytnutá faxompodľa cenníka ST 

Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€

Publikované: 5. 12. 2023

Aktualizované: 5. 12. 2023